Krajské kolo hry Plameň 2014

Či je teplo a či dážď, ony svedomito dvakrát do týždňa trénujú a pripravujú sa na súťaž. Reč je o mladých hasičkách. Tie si svojím víťazstvom na okresnom kole hry „Plameň“, vybojovali postup do ďalšej fázy súťaže. Krajské kolo sa konalo v sobotu 21. júna 2014 v Strážskom v okrese Michalovce.

Čítaj ďalej

Okresné kolo hry Plameň

Po úspešnom úvode Ligy mladých hasičov na halovej súťaži v Čani, kde dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 7. miesto sa obe naše družstvá zúčastnili okresnej súťaže mladých hasičov s názvom „Plameň“, ktorá sa konala dňa mája 2014 v Košiciach v areály Strednej odbornej školy technickej.

Čítaj ďalej

Kecerovský pohár 2014

kresná liga mladých hasičov pokračovala svojim tretím kolom v obci Kecerovce na súťaži o Kecerovský pohár. Súťaž sa konala v sobotu 26. júla 2014 na miestnom futbalovom ihrisku. Zúčastnilo sa jej 13 družstiev v kategórii chlapci a 4 v kategórii dievčatá.

Čítaj ďalej

Chodbovica 2017

Podarilo sa im obhájiť minuloročné umiestnenie 

Dňa 11. februára 2017, sa na pôde Základnej školy s materskou školou Poproč uskutočnil 3. ročník súťaže „ Popročská chodbovica“, ktorá je zároveň aj úvodným kolom Ligy mladých hasičov. Súťaž spoločne organizujú členovia DHZ Poproč so základnou školou a Ligou mladých hasičov Košice – okolie. Súťaže sa zúčastnilo 21 päťčlenných družstiev najmladších hasičov. Pre súťažiacich bolo pripravených 8 stanovíšť, ktoré boli rozmiestnené po chodbách školy. Súťaž začala slávnostným nástupom v telocvični školy, kde veliteľ Martin Jasaň privítal všetkých prítomných. Pár milých slov venoval súťažiacim pán starosta, aj pani riaditeľka školy, ktorí  im zároveň popriali veľa úspechov pri plnení súťažných disciplín. Po úvodných slovách nasledovalo žrebovanie poradia štartujúcich družstiev a hneď po porade vedúcich družstiev sa začalo krásne športové zápolenie. 

Čítať ďalej...

Chodbovica 2016

Otvorenie nového súťažného ročníka Okresnej ligy Mladých hasičov sa už tradične konalo u nás doma v Poproči - Popročskou chodbovicou. Súťaž sa konala v sobotu 6. februára 2016 v Základnej škole. Zúčastnilo sa jej 23 družstiev. Úvodný nástup sa konal v telocvični, kde sa mládeži prihovorili funkcionári miestnych a okresných organizácii DHZ.

Čítať ďalej...

Krúžok mladých hasičov 2015/16

Aj v tomto školskom roku máme na ZŠ s MŠ v Poproči zriadený záujmový útvar Mladí hasiči. Tento rok sa doň prihlásilo 20 žiakov. Deti sa naučia aký je rozdiel medzi ohňom a požiarom, ktoré látky sú horľavé a ktoré sú nehorľavé, druhy hasiacich prístrojov a ich použitie.

Čítať ďalej...

O pohár starostky mesta Prešov

Halová súťaž mladých hasičov

Po skončení našej okresnej ligy mladých hasičov sme sa chceli udržať v súťažnej rutine, tak sme využili príležitosť zúčastniť sa súťaže v susednom Prešovskom kraji. O pohár primátorky mesta Prešov bojovalo celkovo 38 družstiev v dvoch kategóriách. Našu obec reprezentovalo družstvo dievčat.

Čítať ďalej...

Creatin ethyl ester nejsilnější forma creatinu