Hasičská zábava 2017

Nechýbala pohoda a dobrá nálada

Už sa stalo tradíciou, že DHZ Poproč organizuje „hasičskú zábavu“, na ktorú pozýva širokú verejnosť. Tohto roku sa táto spoločenská udalosť konala v sobotu 17.06.2017 v sále kultúrneho domu. Na úvod sa slova ujal veliteľ organizácie Martin Jasaň, ktorý privítal prítomných hostí a otvoril zábavu. Členovia DHZ pripravili pre veliteľa malé prekvapenie pri príležitosti jeho 40 ročného členstva v DHZ Poproč. Poďakovali mu i celej jeho rodine, za všetky tie roky, ktoré venoval tejto organizácii a ktorú doposiaľ zveľaďuje svojím úsilím a oddanosťou.

Čítať ďalej...

Výročná členská schôdza za rok 2016

Poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné 

Dňa 7. januára 2017 sa členovia DHZ Poproč stretli v sále kultúrneho domu, aby si povedali, čo v uplynulom roku urobili a ako sa im  darilo počas  roka pri rôznych aktivitách  zboru. Výročnú členskú schôdzu otvoril veliteľ DHZ Martin Jasaň. V úvode privítal všetkých prítomných členov a vzácnych hostí, starostu obce  Ing. Štefana Jaklovského, pani riaditeľku ZŠ s MŠ RNDr. Boženu Mihókovú, vedúceho technika OR HaZZ v Košiciach mjr. Ing. Miroslava Turčánika, predsedu DHZ Medzev Gerharda Balásza a Vendelína Fogaráša, člena prezídia DPO SR a predsedu OV DPO Košice okolie. 

Čítať ďalej...

Analýza výjazdov DHZ obcí Košice-okolie v roku 2016

DHZO Poproč sa zúčastnil výcviku hasičov na Lešti

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, v dňoch 18.-19.11.2016 absolvovali šiesti členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč profesionálny hasičský výcvik vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť.

Jednalo sa o historicky prvú cyklickú prípravu dobrovoľných hasičov v tomto výcvikovom centre európskej úrovne, ktorej sa zúčastnili zbory z obcí Turzovka, Šuňava, Plaveč, Gemerská Ves, Spišské Podhradie a Poproč.

Čítať ďalej...