Výročná členská schôdza za rok 2016

Poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné 

Dňa 7. januára 2017 sa členovia DHZ Poproč stretli v sále kultúrneho domu, aby si povedali, čo v uplynulom roku urobili a ako sa im  darilo počas  roka pri rôznych aktivitách  zboru. Výročnú členskú schôdzu otvoril veliteľ DHZ Martin Jasaň. V úvode privítal všetkých prítomných členov a vzácnych hostí, starostu obce  Ing. Štefana Jaklovského, pani riaditeľku ZŠ s MŠ RNDr. Boženu Mihókovú, vedúceho technika OR HaZZ v Košiciach mjr. Ing. Miroslava Turčánika, predsedu DHZ Medzev Gerharda Balásza a Vendelína Fogaráša, člena prezídia DPO SR a predsedu OV DPO Košice okolie. 

Čítať ďalej...

Analýza výjazdov DHZ obcí Košice-okolie v roku 2016

DHZO Poproč sa zúčastnil výcviku hasičov na Lešti

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, v dňoch 18.-19.11.2016 absolvovali šiesti členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Poproč profesionálny hasičský výcvik vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť.

Jednalo sa o historicky prvú cyklickú prípravu dobrovoľných hasičov v tomto výcvikovom centre európskej úrovne, ktorej sa zúčastnili zbory z obcí Turzovka, Šuňava, Plaveč, Gemerská Ves, Spišské Podhradie a Poproč.

Čítať ďalej...

Náročný technický výjazd

Dobrovoľní hasiči z našej obce mali náročný technický výjazd na vyčistenie komína, ktorý by sa mohol stať možným hroziacim sa nebezpečenstvom vzniku požiaru, nakoľko sa blíži  vykurovacie obdobie. Tento výjazd bol náročný preto, lebo prístup ku komínovému telesu nie je možný len s pomocou plošinovej techniky, nakoľko bol ten komín veľmi vysoký a neviedol k nemu žiaden vylez a ešte to komplikovala aj strešná krytina na ktorú nebolo možné stúpiť, pre jej možne poškodenie.

Čítať ďalej...

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich