Futbalový turnaj hasičov 2013

V sobotu 25.mája 2013 sme usporiadali mini futbalový turnaj hasičov. Naše pozvanie prijali DHZky z Medzeva, Lucia Bane, Jasova a z Nováčan. Prišli aj profesionáli z U.S.STEEL KE. Stretli sme sa, aby sme si zmerali sily na športovom poli, ale hlavne aby sme sa dobre zabavili. Formou sútaže každý s každým sa vystriedali všetky mužstvá. Rivalita a chuť vyhrať bola veľká.

Čítať ďalej...

Svadobný deň našej členky Zuzky

V rozprávkovo zasneženú sobotu 12.januára 2013 sa naša členka Zuzana Grácová vydala za svojho vysnívaného princa Štefana. Pri tejto výnimočnej udalosti sme nechýbali ani my.

Čítať ďalej...

Výročná členská schôdza za rok 2012

Býva dobrým zvykom na prahu nového roku bilancovať ten predchádzajúci. Preto sme sa zišli 2.februára 2013 v zasadačke Komunitného centra, aby sme si povedali čo dobré, ale aj zlé sme v uplynulom roku urobili, ako sa nám darilo či už na súťažiach, pri práci s deťmi alebo pri rôznych aktivitách nášho zboru.

Výročnú schôdzu po prvýkrát viedla naša tajomníčka Mgr. Monika Čerčerová. V úvode nás oboznámila s programom VČS a privítala nás všetkých, aj vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie: za OV DPO Košice p. Juraj Schmer, za okrsok a DHZ Medzev p. Karol Schmer, veliteľ hasičskej stanice Košice -npor. Ing. Miroslav Turčanik, veliteľ závodného hasičského útvaru USS Košice - p. Marek Goliáš, p. farár - Mgr. Peter Ján Budzák a starosta obce - Ing. Štefan Jaklovský.

Čítať ďalej...

Pečenie Ondrejovského cukru 2012

Už ako tradične v Poproči býva v novembri na Ondreja pri pečení cukru sa všetci vidia. Inak to nebolo aj tento rok. Dňa 30. novembra o 16.00 hod. sme sa členovia DHZ stretli v zbrojnici. Ako už býva zvykom spoločne sme sa pustili do varenia cukru.

Čítať ďalej...