Kolkársky a stolnotenisový turnaj

Dňa 19. októbra 2013 sa v obci Lucia Baňa uskutočnil kolkársky a stolnotenisový turnaj „hasičských“ družstiev o pohár starostu obce – Vyšný Medzev, ktorý je zároveň zriadovateľom obce Lucia Baňa. Turnaja sa zúčastnilo šesť kolektívov DHZ – Jasov, Štós, Nováčany, Poproč, Medzev a domáci Lucia Baňa tie boli vzápäti rozdelené do viacerých 3-členných družstiev.

Čítať ďalej...

Okrskové taktické cvičenie

Po predchádzajúcich cvičeniach konaných v Medzeve, Jasove a Poproči sa tohto roku usporiadalo okrskové cvičenie dobrovoľných hasičov v obci Štós. Okrskový veliteľ v spolupráci s domácim DHZ pripravili simulovaný požiar v budove nad obcou Štós. Tohto cvičenia sa zúčastnilo DHZ Poproč, Jasov, Medzev, Nováčany, Lucia Baňa, Štós. Z profesionálov to bol HaZZ z Moldavy n/B a mladí záchranári zo združenia Mrak.

Čítať ďalej...

Stretnutie s ministrom

Členovia nášho dobrovoľného zboru sa spolu s funkcionármi z ostatných DHZ z celého Košického kraja zúčastnili stretnutia s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom. Stretnutie sa konalo v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Čítať ďalej...

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Dňa 22.11.2013 o 8.00 hod. sa začalo v základnej škole Poproč školské vyučovanie. Nebolo by to nič výnimočné, keby v laviciach nesedeli dospelí a ešte k tomu dobrovoľní hasiči. Zišli sa tu DHZ Jasov, Medzev, Nováčany, Čečejovce, Valaliky, Turňa n/B, Košice a samozrejme nechýbalo naše domáce DHZ Poproč. Spolu sa tu zišlo 48 hasičov, ktorí  sa rozhodli absolvovať Základnú prípravu členov hasičských jednotiek.

Čítať ďalej...