Okrskové školenie prvej pomoci a protiplynovej služby

Dňa 15. marca 2014 sa uskutočnilo okrskové školenie prvej pomoci a protiplynovej služby v meste Medzev. Zúčastnilo sa na ňom DHZ Medzev, Štós, Jasov, Poproč a mladí  záchranári z Košíc. Všetci zúčastnení boli rozdelení na dve družstvá, ktoré sa vystriedali na školení prvej pomoci a školení protiplynovej služby. Školenie prvej pomoci viedol člen GLrescue internacionál, ktorý veľmi pútavým a zaujímavým spôsobom zaškolil dobrovoľných hasičov do podávania prvej pomoci pri rôznych život ohrozujúcich udalostiach. Teóriu spestril pútavými reálne zaznamenanými videozáznamami, ale všetci prítomní si podávanie prvej pomoci mohli vyskúšať i prakticky, sami na sebe priamo na školení.

Čítať ďalej...

Kolkársky turnaj v Medzeve

Dňa 13.decembra 2013 sa DHZ Poproč v meste Medzev stretlo s DHZ Jasov, Nováčany, Štós a Medzev, aby si zmerali sily v hádzaní koliek. Skôr ako začal samotný turnaj, sa konala okrsková porada, na ktorej boli členovia DHZ oboznámení o tom, čo sa prejednávalo v pléne a ostatných komisiách v našom okrese. Po tejto krátkej porade sa všetci zúčastnení rozdelili na mužstvo žien a mužov.

Čítať ďalej...

Správa o činnosti DHZ Poproč za rok 2013

Len nedávno sme sa rozlúčili so starým rokom 2013 a už sú tu pre nás nové výzvy na r. 2014. Čas rýchlo beží a je len na nás, ako ho dokážeme využiť. Dnes sme sa tu zišli, aby sme zbilancovali činnosť našej organizácie v uplynulom roku 2013, zhodnotili výsledky našej práce a vytýčili si plány na tento rok. Chcel by som pozdvihnúť zvlášť v dnešnej dobe, keď naša spoločnosť prechádza reformami, trápi nás nezamestnanosť a iné neduhy, je mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmi. Hasičský zbor bol jedinou organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a byť členom tejto organizácie nebolo povinnosťou, ale cťou.

Čítať ďalej...

Kolkársky a stolnotenisový turnaj

Dňa 19. októbra 2013 sa v obci Lucia Baňa uskutočnil kolkársky a stolnotenisový turnaj „hasičských“ družstiev o pohár starostu obce – Vyšný Medzev, ktorý je zároveň zriadovateľom obce Lucia Baňa. Turnaja sa zúčastnilo šesť kolektívov DHZ – Jasov, Štós, Nováčany, Poproč, Medzev a domáci Lucia Baňa tie boli vzápäti rozdelené do viacerých 3-členných družstiev.

Čítať ďalej...

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich