Blahorečenie Anny Kolesárovej

V sobotu 1.9.2018 sa futbalový štadión Lokomotíva v Košiciach už od skorých ranných hodín zapĺňal veriacimi zo Slovenska a zahraničia. Anka Kolesarová, mučenička čistoty, ktorá ako 16-ročná, počas druhej svetovej, volila smrť pred zneuctením - je blahoslavená! Na obrade blahorečenia sa zúčastnilo okolo 30-tisíc ľudí. Na príprave a plynulom chode celej udalosti sa podieľalo 630 dobrovoľníkov, medzi ktorými sme boli aj my, dobrovoľný hasiči z Poproča. Ako asistenčná hliadka  sme dbali na bezpečnosť a zdravie všetkých prítomných.

Čítať ďalej...

Výročná členská schôdza za rok 2017

Rok 2017 v DHZ Poproč

Dňa 27.1.2018 sa v komunitnom centre v Poproči stretli členovia  DHZ Poproč spolu s ich sympatizantmi a hosťami, aby spolu zbilancovali činnosť za rok 2017.

Naše pozvanie prijali starosta obce Poproč Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce Rudník Vladimír Kišdučák, predseda  Úzo DPO Košice-okolie p. Miroslav Semanič, za OR HaZZ Košice p. maj. Ing. Miroslav Turčánik  a za okrsok Ing. Gerhard Balach.

Čítať ďalej...

Hasičská zábava 2017

Nechýbala pohoda a dobrá nálada

Už sa stalo tradíciou, že DHZ Poproč organizuje „hasičskú zábavu“, na ktorú pozýva širokú verejnosť. Tohto roku sa táto spoločenská udalosť konala v sobotu 17.06.2017 v sále kultúrneho domu. Na úvod sa slova ujal veliteľ organizácie Martin Jasaň, ktorý privítal prítomných hostí a otvoril zábavu. Členovia DHZ pripravili pre veliteľa malé prekvapenie pri príležitosti jeho 40 ročného členstva v DHZ Poproč. Poďakovali mu i celej jeho rodine, za všetky tie roky, ktoré venoval tejto organizácii a ktorú doposiaľ zveľaďuje svojím úsilím a oddanosťou.

Čítať ďalej...

Výročná členská schôdza za rok 2016

Poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a nanajvýš potrebné 

Dňa 7. januára 2017 sa členovia DHZ Poproč stretli v sále kultúrneho domu, aby si povedali, čo v uplynulom roku urobili a ako sa im  darilo počas  roka pri rôznych aktivitách  zboru. Výročnú členskú schôdzu otvoril veliteľ DHZ Martin Jasaň. V úvode privítal všetkých prítomných členov a vzácnych hostí, starostu obce  Ing. Štefana Jaklovského, pani riaditeľku ZŠ s MŠ RNDr. Boženu Mihókovú, vedúceho technika OR HaZZ v Košiciach mjr. Ing. Miroslava Turčánika, predsedu DHZ Medzev Gerharda Balásza a Vendelína Fogaráša, člena prezídia DPO SR a predsedu OV DPO Košice okolie. 

Čítať ďalej...

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich