Dobrovoľný hasický zbor Poproč

logo
DHZ v Poproči vznikla v roku 1921. O činnosti hasičského spolku v našej dedine je málo písomných prameňov. Organizovaných dobrovoľných hasičských zborov bolo málo, prevládali zbory povinné, ktoré sa zameriavali hlavne na represiu. Podstatné zmeny v ďalšom rozvoji hasičstva nastali po vzniku Československej republiky. DHZ sa preto okrem vlastnej, predovšetkým represívnej činnosti podieľal aj na kultúrno – spoločenskom živote obce. Veľký rozmach požiarnictva v našej obci nastal v osemdesiatych rokoch v tomto trende pokračoval i v rokoch deväťdesiatych . Po vyše dvadsať ročnej stagnácii v činnosti DHZ nastal obrat k lepšiemu i v našej obci a to 28.2.2009 bola znovu založená organizácia DHZ.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich