Chodbovica 2018

Už v ranných hodinách sa postupne schádzali súťažné družstvá z celého okresu prihlásené do tejto našej jedinečnej súťaže, ktorá je špecifická svojimi disciplínami. Chodby školy sa v tento deň zmenili na súťažné bojisko, kde si svoje sily zmeralo spolu dvadsať družstiev mladých hasičov. Za našu DHZ súťažili dve družstvá, jedno dievčenské a jedno chlapčenské. Súťaž sa začala slávnostným nástupom v telocvični školy. Privítaní boli všetci funkcionári z okresu, starosta obce i riaditeľka školy, ktorí adresovali pár milých a povzbudivých slov súťažiacim. Po úvodnom ceremoniáli sa mohlo pristúpiť k samotnému súťaženiu.

Hneď po štarte v suteréne školy bolo prvou úlohou súťažiacich vytvoriť sacie vedenie a napojiť ho na motorovú striekačku. Plynulo sa presunuli  na prízemie, kde bola pre nich pripravená obľúbená štafeta požiarnych dvojíc. Na prvom poschodí museli družstvá prekonať bariéru, spojiť hadice a na konci chodby na nich čakala uzlová štafeta. Na druhom poschodí ich prvou prekážkou bola rebríková stena, po jej zdolaní  nasledovalo určovanie technických prostriedkov a na poslednom úseku trate muselo družstvo prekonať určitú vzdialenosť pomocou dvoch žineniek až do cieľa.

Rozhodcovia umiestnení pri každej disciplíne prísnym očkom dohliadali na správne plnenie úloh a za prípadné chyby udeľovali trestné body. Tie boli pripočítané k výslednému nameranému času. Naše družstvá podali vynikajúce výkony a využili výhodu domáceho prostredia. Chlapčenské družstvo obsadilo pekné druhé miesto, keď ich len tesne predbehli najväčší rivali, chlapci z Čižatíc. Naše „skvelé“ dievčatá si i naďalej v tejto súťaži udržiavajú štatút  víťaziek, keď v svojej  kategórii obhájili prvenstvo. Tento rok sa dokonca s najlepším dosiahnutým časom spomedzi všetkých družstiev stali celkovými víťazkami  súťaže a získali putovný pohár.  Táto krásna trofej sa na jeden rok stane ozdobou našej školy.

Svojou prítomnosťou nás na súťaži poctil aj prezident DPO Pavol Ceľuch. Pri záverečnom nástupe pozdravil mladých hasičov, poďakoval im za predvedené výkony počas súťaže. Ocenil ich snahu venovať svoj čas a energiu tréningom a poprial im veľa šťastia do budúcnosti.

O zábavu sa v telocvični  po celý čas staral DJ J. Spišák. Ďalším spestrením tejto akcie boli ukážky práce záchranárskych kynológov a ich štvornohých miláčikov z Happy Dogs zo Žiliny, ktorí prijali naše pozvanie a tešili sa veľkému záujmu detí. Zároveň ako členovia Záchrannej služby východ dohliadali  aj na bezpečnosť súťažiacich. V prípade potreby boli  celý čas pripravení zasiahnuť, no na naše veľké potešenie, súťaž prebehla bezproblémovo vďaka disciplinovanosti všetkých zúčastnených. Verím, že všetky  družstvá si odniesli domov plno skvelých zážitkov a  budú sa k nám  opäť radi vracať.

Zorganizovať takúto akciu stojí nemálo úsilia.  Poďakovanie patrí všetkým členom DHZ ochotným  podať pomocnú ruku pri jej usporiadaní. Veľké poďakovanie patrí aj riaditeľke školy za nadštandardnú podporu a spoluprácu. Za jej ocenenie a povzbudzujúce slová adresované mladým hasičom po každej súťaži. Tá pochvala je pre nich ďalšou motiváciou a hnacím motorom. V neposlednom rade patrí  vďaka aj rodičom podporujúcim svoje deti, ktorí nám veria, že z nich vychováme dobrých hasičov.

Za každým úspechom stojí veľa driny“a preto najväčšia vďaka patrí mladým hasičom, za ich snahu a aktívnu prípravu na súťaž. Bez nej by nedosiahli také skvelé výsledky. Prajem im, aby im takýto elán a túžba po víťazstve vydržali počas celej sezóny.