Plameň_2018

Napätie pred súťažou sa dalo krájať, všetky družstvá si uvedomovali, že je postupový rok a víťazi postupujú na krajské kolo hry Plameň. Prvým hvizdom píšťalky sa začal súťažný kolotoč a súťažiaci sa už plne sústredili na svoje výkony. Požiarny útok s prekážkami CTIF  preveril okrem fyzických zdatností aj disciplinovanosť súťažiacich, keďže počas vykonávania tejto disciplíny nesmú prehovoriť, lebo sa za to udeľujú trestné body. Práve tie sú rozhodujúce pri vyrovnanom výkone súťažiacich. Družstvo, ktorému sa podarí prekonať obe trate bez trestných bodov za  dobrý čas má predpoklad stať sa víťazom. To sa podarilo našim družstvám, keď obidve disciplíny prekonali bez trestných bodov a v konečnom zúčtovaní ich to vynieslo na prvé miesto. Dievčatá obhájili víťazstvo v tejto súťaži už piatykrát po sebe a chlapci milo prekvapili, keď sa im po šiestich rokoch podarilo túto súťaž vyhrať. Je to dôkaz toho, že odhodlanie, poctivý tréning a chuť niečo dosiahnuť dokáže robiť divy. V tento deň sa prepisovala história tejto súťaže, keďže  prvýkrát na krajskú súťaž postupujú obidve družstvá z jednej DHZ. Na podané výkony našich mladých hasičov sme patrične hrdí a prajeme im veľa úspechov na krajskom kole hry Plameň v Spišskej Novej Vsi, kde nás budú reprezentovať.

Foto zo súťaže