Blahorečenie Anny Kolesárovej

V sobotu 1.9.2018 sa futbalový štadión Lokomotíva v Košiciach už od skorých ranných hodín zapĺňal veriacimi zo Slovenska a zahraničia. Anka Kolesarová, mučenička čistoty, ktorá ako 16-ročná, počas druhej svetovej, volila smrť pred zneuctením - je blahoslavená! Na obrade blahorečenia sa zúčastnilo okolo 30-tisíc ľudí. Na príprave a plynulom chode celej udalosti sa podieľalo 630 dobrovoľníkov, medzi ktorými sme boli aj my, dobrovoľný hasiči z Poproča. Ako asistenčná hliadka  sme dbali na bezpečnosť a zdravie všetkých prítomných.

Sme radi, že sme boli oslovený DHZ Lemešany a mohli sme pomáhať nie len vrámci našej obce ale aj mimo nej a spolu s ostatnými dobrovoľníkmi sme dodržali naše heslo: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“.