Výročná členská schôdza za rok 2017

Rok 2017 v DHZ Poproč

Dňa 27.1.2018 sa v komunitnom centre v Poproči stretli členovia  DHZ Poproč spolu s ich sympatizantmi a hosťami, aby spolu zbilancovali činnosť za rok 2017.

Naše pozvanie prijali starosta obce Poproč Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce Rudník Vladimír Kišdučák, predseda  Úzo DPO Košice-okolie p. Miroslav Semanič, za OR HaZZ Košice p. maj. Ing. Miroslav Turčánik  a za okrsok Ing. Gerhard Balach.

 

Po prečítaní správ o hospodárení ,výcviku a kultúrno  - spoločenských akciách nasledovalo poďakovanie všetkým členom DHZ ,ktorí prispeli svojou pomocou pri rôznych akciách ako: stavanie mája, príprave slávnosti   sv. Floriána a v neposlednom rade prejavovali  aj svoju horlivosť pri prospešných činnostiach -maľovaní  preliezok v MŠ Poproč, čistení areálu ZŠ s MŠ v Poproči.

V zásahovej činnosti  zasahovali naši členovia v rôznych situáciách. Ozajstnú skúšku ohňom zažili na vlastnej koži, keď boli privolaní na pomoc pri hasení lesného požiaru  v Gemerskej Polome v rožňavskom okrese. Bol to náročný výjazd v ťažko dostupnom teréne. Na tento zásah sa naši hasiči vydali ráno o 4:45 a domov sa vrátili až o 20:45.Hasenia lesného požiaru sa zúčastnili Alexej Veselý, Martin Raščák, Erik Tóth, Daniel Jasaň, Dávid Hainz, Za tento časovo a fyzicky  náročný zásah im patrí veľké poďakovanie. Na tomto  reálnom  zásahu sa presvedčili, aké vedia byť lesné požiare rozsiahle a nebezpečné .

V živote sa udeje veľa nečakaných udalostí a jedna sa udiala aj v našej obci. Členovia nášho hasičského zboru pomáhali pri hľadaní strateného spoluobčana, ktorému hrozilo vážne poškodenie zdravia hlavne v dôsledku nízkych nočných teplôt.

V tomto roku sa členovia DHZ zúčastnili aj viacerých taktických cvičení v spolupráci  s okolitými obcami ako sú Paňovce, Medzev, Nováčany a Mala  Ida, Ruskov . Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti sú aj protipožiarné asistenčné hliadky a pomoc pri akciách usporadúvaných obcou Poproč a Rudník.

Na záver členskej schôdze, sa po zhodnotení veľmi pestrej a bohatej činnosti DHZ poďakoval predseda spolu s veliteľom hasičského zboru za činnosť ,ochotu  a pomoc pri všetkých akciách a výjazdoch. Všetkým členom patrí veľká vďaka, pretože bez nich by chod tejto organizácie nebol možný.

Za prejavenú dôveru, trpezlivosť a podporu patrí vďaka aj vám, našim spoluobčanom. Aj naďalej sa budeme držať hesla, ktoré dokonale vystihuje našu prácu: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“.

 

Výbor DHZ.