Výbor DHZ 2012-2016

Výbor DHZ Poproč na roky 2012-2016

  • Predseda- Branislav Hužvár
  • Veliteľ , podpredseda - Martin Jasaň
  • Preventivár - Ján Mešter
  • Pokladník - Alexej Veselý
  • Strojník - Slavomír Hužvár
  • Referent pre mládež - Tomáš Krížek
  • Kronikárka - Zuzana Grácová
  • Tajomníčka - Monika Krížeková
  • Člen výboru - Erik Tóth