Chodbovica 2016

Z hostí sa prihovorila riaditeľka ZŠ v Poproči pani RNDr. Božena Mihoková, poslanec NRSR František Petro a nakoniec najvýznamnejší hosť, prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő, ktorý nás poctil svojou návštevou. Mladých hasičov pochválil za ich snahu a aktivity, a poprial im veľa úspechov pri súťažení. Predstaviteľmi DPO bola ešte riaditeľke ZŠ udelená medaila „Za spoluprácu“.

Po úvodnom nástupe sa začalo súťažiť. Ako už hovorí názov súťaže, trať viedla chodbami školy. Po štarte v suteréne, museli súťažiaci vytvoriť sacie vedenie a napojiť ho na motorovú striekačku. Ďalej trať pokračovala na prízemie, kde vykonali útok požiarnych dvojíc. Na 1. poschodí prekonali bariéru, spájali hadice a viazali uzly. Na poslednej chodbe ich čakala rebríková stena, určovanie technických prostriedkov, prekonanie určenej vzdialenosť pomocou dvoch žineniek a následne cieľ. K nameranému času sa pripočítali trestné sekundy za chyby a odrátali výhodové sekundy za vek súťažiacich. Po sčítaní výsledkov skončilo naše B družstvo s mladšími chlapcami, po bezchybnom výkone, na peknom 5. mieste. A družstvo skončilo na 2. mieste. Na 1. mieste skončili chlapci z Čečejoviec. V kategórii dievčat naše družstvo Poproč B bolo druhé za víťazným družstvom dievčat Poproč A. Novinkou tejto súťaže bol Putovný pohár od poslanca NRSR , nášho rodáka Viliama Jasaňa, pre družstvo s najlepším dosiahnutým celkovým časom. Tento nádherný pohár si tohto roku odnieslo družstvo chlapcov z Čečejoviec z výsledným časom 4:15 min. 

Veríme, že všetci súťažiaci si odniesli príjemné pocity a spomienky, a na budúci ročník prídu v ešte hojnejšom počte.

 

 Tabuľka 1: Výsledková listina - Chodbovica 2016

Chlapci

Poradie DHZ-ZŠ Výsledný čas
1 Čečejovce A 0:04:15
2 Poproč "A" 0:04:25
3 Ďurďošík  0:04:27
4 Čižatice 0:04:31
5 Porpoč "B" 0:05:00
6 Košická Polianka 0:05:30
7 Slanec 0:05:30
8 Bidovce 0:05:34
9 Rákoš B 0:05:46
10 Rákoš A 0:06:20
11 Košice, Jenisejská 0:06:22
12 Slanská Huta 0:06:26
13 Čečejovce B 0:06:27
14 Medzev 0:07:06
15 Beniakovce 0:07:14

 

Dievčatá    
Poradie DHZ-ZŠ Výsledný čas 
1 Poproč "A" 0:04:23
2 Poproč "B" 0:04:43
3 Kecerovce 0:05:03
4 Čižatice 0:05:10
5 Ďurďošík 0:05:26
6 Rákoš 0:05:52
7 Slanská Huta 0:06:06
8 Medzev 0:07:44