Brigáda členov a dorastencov s DHZ Poproč

Sobota 18.10.2014 krásne slnečné ráno sa členovia s DHZ Poproč vybrali do lesa na brigádu , ktorú zorganizoval „obecný urbársky spolok“. Cieľom brigády bolo uhladzovať  konáre po spadnutých stromoch následkom kalamity. Nezištnou pomocou pri tejto brigáde bola účasť aj našich dorastencov, predsa len sú to mladý šikovný ľudia a krkolomný porast to je pre nich hračka.

S pomocou dobrej nálady, šikovných rúk a motorových píl sa nám cieľ brigády podarilo naplniť na výbornú a samozrejme nechýbala spoločná „opekačka“ slaniny a iných dobrôt .
Hasiči svojou aktivitou takto dokazujú, že sú v našej obci spoločenskou organizáciou, ktorá svojou činnosťou ďaleko presahuje rámec pôvodných úloh.

Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým členom DHZ samozrejme aj dorastencom za pomoc a zároveň vám prinášam niekoľko fotografií z brigády.