Zoznam členov

Dobrovoľného hasičského zboru v Poproči


 1. Benko Alexander
 2. Brada Ladislav
 3. Cingeľová Stanislava
 4. Čerčer Štefan
 5. Čornej Slavomír
 6. Čornejová Viktória
 7. Grác Martin
 8. Grác Martin ml.
 9. Grác Michal
 10. Grác Štefan
 11. Grácová Anna
 12. Grácová Zuzana
 13. Grácová Zuzana ml.
 14. Harčarik Jozef
 15. Harčariková Katarína
 16. Harčariková Martina
 17. Hegeduš Matúš
 18. Hiľovský Ľudovít
 19. Hužvár Branislav
 20. Hužvár Denis
 21. Hužvár Slavomír
 22. Hužvárová Štefánia
 23. Jasaň Daniel
 24. Jasaň Martin
 25. Jasaň Štefan
 26. Jasaň Vladimír
 27. Jasaňová Vlasta
 28. Juhárová Veronika
 29. Juhás Martin
 30. Komora Viliam
 31. Kožej Emil
 32. Krížek Tomáš
 33. Krížeková Monika
 34. Mester Ján
 35. Mester Róbert
 36. Mesterová Beata
 37. Miklovičová Silvia
 38. Poracký Július
 39. Poracký Július ml.
 40. Raščák Ivo
 41. Raščák Jaroslav
 42. Raščáková Irena
 43. Raščáková Martina
 44. Rusnák Marián
 45. Sakáč Ľubomír
 46. Sakáčová Dana
 47. Sopko Štefan
 48. Tóth Erik
 49. Veselá Monika
 50. Veselý Alexej
 51. Veselý Martin