Výbor DHZ obce Poproč na roky 2017-2021

 • Predseda- Alexej Veselý
 • Veliteľ , podpredseda - Martin Jasaň
 • Preventivár - Ján Mester
 • Strojník - Slavomír Hužvár
 • Pokladník - Ing. Tomáš Krížek
 • Referentka pre mládež - Mgr. Katarína Harčaríková
 • Kronikárka - Zuzana Grácová
 • Tajomníčka - Dana Sakáčová
 • Člen výboru - Beata Mesterová
 • Člen výboru - Jaroslav Raščák
 • Člen výboru - Erik Tóth

 

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich