Výbor

Kontakty na členov výboru DHZ Poproč

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Mobilné číslo
Branislav Hužvár Predseda DHZ 0911 742 951
Martin Jasaň Veliteľ 0903 516 237
Ján Mester Preventivár 0908 262 878
Slavomír Hužvár Strojník
Alexej Veselý Pokladník 0908 878 041
Velké činky a jednoruční činky pro sportovce